Odpowiednio zaprojektowana instalacja klimatyzacyjna decyduje o jakości i klasie budynku. Poza aspektem ekonomicznym, w postaci oszczędności, ułatwia codzienne użytkowanie powierzchni biurowych – podnosi komfort pracy i oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń. Dobrze dobrane i regularnie czyszczone urządzenia są inwestycją na lata.

W pomieszczeniach biurowych, gdzie zazwyczaj przebywa kilka osób naraz, każda z nich korzysta ze sprzętu elektronicznego, a możliwości wietrzenia są ograniczone, często panuje zaduch i nieprzyjemny zapach. W połączeniu z wysokimi temperaturami biuro wydaje się niezbyt przyjazną przestrzenią, a przecież korzystamy z niej przez większą część dnia. Spada wydajność naszej pracy i obniża się samopoczucie – udowodniono, że najlepsze wyniki osiągane są w temperaturach od 20 do 25°C. Zbyt duża różnica pomiędzy warunkami wewnątrz i na zewnątrz niekorzystnie wpływa na koncentrację i zdrowie pracowników. Dzięki zachodzącej wymianie powietrza i zastosowaniu filtrów rola klimatyzacji nie sprowadza się tylko do regulowania temperatury, ale także oczyszczania powietrza z bakterii, pyłów i kurzu.

Odpowiednio użytkowana instalacja klimatyzacyjna to warunek prawidłowego i długoletniego funkcjonowania urządzeń. Niepoddawana serwisowaniu i nieregularnie czyszczona jest źródłem bakterii i grzybów, które wdychamy wraz ze świeżo doprowadzonym powietrzem. Producenci oraz firmy specjalizujące się w serwisie i montażu zalecają, aby kompleksowe czyszczenie klimatyzacji odbywało się przynajmniej dwa razy w roku – przed i po sezonie. We własnym zakresie warto zadbać o filtry i czyścić je nie rzadziej niż raz w miesiącu z użyciem wody i delikatnego detergentu. W przypadku powierzchni biurowych ma to znaczenie zarówno w aspekcie ekonomicznym, ale i prawnym. Częste serwisowanie i czyszczenie układów przedłuża żywotność urządzenia, tym samym ogranicza wysokie koszty urządzeń i montażu. Regulacje prawne w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to jest odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza (wentylacji), która utrzymana jest w czystości i dobrym stanie technicznym.

Zamów montaż600 586 615
Wyślij wiadomośćbiuro@a-serwis.com.pl
Siedziba firmyParkowa 15, Ciechanowiec
Serwis 24h600 586 615