Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzę on możliwy do ugaszenia.

System Alarmowania Pożarowego składa się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Zapewniamy:

  • Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
  • Instalacje przeciwpożarowego systemu
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu
  • Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych

Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

  • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
  • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
  • Szkolenie dla obsługi systemu
  • Profesjonalny serwis

Pracujemy na systemach firm: Bosch, Esser, Polon Alfa, Siemens, Inim Electronics

Zamów montaż600 586 615
Wyślij wiadomośćbiuro@a-serwis.com.pl
Siedziba firmyParkowa 15, Ciechanowiec
Serwis 24h600 586 615